Home

Podręcznik na jaki czekali farmaceuci

Czym są Zeszyty Apteczne?

Zeszyty Apteczne to pigułka praktycznej i sprawdzonej wiedzy. W każdym Zeszycie można znaleźć najnowsze badania i wytyczne, z których wydobywamy to, co jest przydatne w codziennej pracy.

Zeszyty to skondensowana wiedza, a jej odbiór ułatwiają tabele i leksykon użytych pojęć i skrótów. Treść Zeszytów jest przeplatana wyróżnionymi sekcjami, dzięki czemu łatwo wyszukuje się najważniejsze informacje.

Zeszyty Apteczne to odpowiedź na potrzeby farmaceutów posiadania dostępu do rzetelnych narzędzi i źródeł poszerzania swojej wiedzy.

Co wyróżnia Zeszyty Apteczne?

Zeszyty Apteczne wyróżnia praktyczne ujęcie prezentowanej wiedzy i oparcie jej w 100% na EBM (Evidence Based Medicine), czyli na badaniach i faktach, nie opiniach i zasłyszanej wiedzy.

Każdy tom jest poświęcony jednemu zagadnieniu a Zeszyty zawierają informacje tylko i wyłącznie o preparatach dostępnych na polskim rynku.

Opisane przykłady pacjentów są z życia wzięte, a wskazówki, które można przekazać pacjentom są wykorzystywane w swojej pracy przez autorów. Każdy Zeszyt to 100% treści bez reklam.

Dla kogo są Zeszyty Apteczne?

Zeszyty Apteczne są pozycją uniwersalną, jednak szczególnie ich wartość docenią:

Farmaceuci, którzy mogą skonfrontować swoją wiedzę i porady z najnowszymi wytycznymi oraz odświeżyć swoje informacje np. po przerwie w zawodzie.

Technicy farmaceutyczni, którzy mogą poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę.

Studenci farmacji i pokrewnych kierunków, którzy znajdą tam usystematyzowanie wiedzy ze studiów z nazwami handlowymi preparatów.

  • Najważniejsze informacje dotyczące zagadnienia
  • Podręczne tabele
  • Leksykon użytych pojęć i skrótów

w praktyce aptecznej

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w sprawie zakupów grupowych!